Langsung ke konten utama

Sajak-Sajak Toni Lesmana

http://www.pikiran-rakyat.com/
Kalakay

Kuring kalakay
Pulas asak tambaga. Layung nu agung
Nitipkeun kekecapan sapanjang urat

Kuring kalakay
Muntang kana pituduh angin
Tepung ogé jeung taneuh kadeudeuh

Masrahkeun geugeut
Mulangkeun raga
Apan sukma geus dipetik imut waktuDi Kawali

Aya sajak jojorélatan
Ngaracaan tunggul purnama tunggul waktu
Kuring ngalungsar dina tapak dampal suku

Aya sajak sasar
Midangdam akar cahaya akar mangsa
Kuring kumarayap dina tapak dampal leungeun

Aya sajak katalimbeng
Sasab ti batu ka batu ti gurat ka aksara
Kuring leyur ngamalir dina garis-garis simpé

Aya sajak nu salawasna néangan ragaRohang Rusiah

Lar sup ka rohang anjeun
Can kungsi kasampak
Ukur seungit kasturi
Naratas balébat

Hayang tepung jeung anjeun
Jempling émpang
Ngaliwatan sarébu lawang
Sajak dibebekel

Geus lagedu
Pulang anting saban janari
Sakadar hayang nepikeun simpé
Bet kadungsang-dungsang dina dada sorangan

Boa enya anjeun leuwih betah dina urat beuheung
Boa enya anjeun simpéHeubeul Isuk

Urang néangan panonpoé dina bacacar kalakay
Dipaluruh kana sora-sora manuk
Kalah manggih walungan

Genclangna nyalabarkeun tiris
Jangjang kukupu. Makam batu
Lumut nétélakeun beueus waktu

Urang néangan panonpoé kana saban raheut tatangkalan
Buah pineus. Mireng gerentes geutah jeung seuneu
Bet hayang nyadap langitKatineung

Saréngséna ngudar sagalana
Hareupeun anjeun. Saban tempat
Hamo kapupus
Bangku awi, batu curug, patung alun-alun, tihang-tihang masjid
Tuluy ngayambang sapanjang walungan simpe
Nu ngamuara ka anjeun

Komentar

PUstakapuJAngga.com

Sastra-Indonesia.com

Sastra Gerilyawan